divendres, 14 de febrer del 2014

El teu carrer: Plaça del Barri d'Orcasitas

La Plaça del Barri d'Orcasitas, situada al Barri de Sant Cosme, fa referència a un barri de la ciutat de Madrid on es va dur a terme un dels moviments veïnals més importants durant els últims anys del franquisme.

Agermanament del Barri de Sant Cosme amb el Barri d'Orcasitas de Madrid,  1987Des de 1960 a 1975, es produeix a l'Estat Espanyol un augment important de les migracions interiors. L'origen d'aquest augment tindria diverses causes, relacionades, sobretot, amb l'increment de la població i els grans desequilibris econòmics regionals: baixada de la mortalitat i augment de l'esperança de vida, extraordinari augment de la natalitat (impulsat per les polítiques del règim franquista), important desenvolupament i concentració de la industria, abandonament de regions agrícoles, etc...

Aquest important flux migratori interior, s'acabarà assentant, fonamentalment, als barris perifèrics i a les àrees metropolitanes de les grans ciutats, com a Barcelona, Madrid, Bilbao i València. El resultat seran barris amb greus dèficits a les construccions i a les infraestructures de tot tipus: manques de serveis, habitatges insalubres, etc... 

L'origen del barri d'Orcasitas s'ha de buscar en els assentaments d'aquests fluxos migratoris, i la incapacitat de la ciutat de Madrid, com passava a la resta d'altres ciutats industrials, d'absorbir aquesta població. Des de l'inici, comença a sorgir al barri un moviment social que acabarà desembocant en la creació de l'Associació de veïns d'Orcasitas, amb l'objectiu principal de reivindicar millores.

De la mateixa manera que va passar en altres barris durant aquesta època, el moviment veïnal es va anant transformant i va passar de ser una plataforma que tenia com objectiu principal la defensa del barri, a un moviment reivindicatiu que acabaria incidint, social i políticament, a la societat que els va produir.

A l'actualitat, el barri d'Orcasitas continua sent un dels barris més actius de l'Estat. La participació veïnal a les assemblees, mostra de la seva gestió democràtica, han donat al barri uns senyals d'identitat pròpies i singulars. Des del 2010, els veïns s'han dotat d'una  carta de drets  i han adquirit un compromís amb el seu barri en el Pacto Cívico de Orcasitas.


No és casualitat l'atorgament d'aquest nom a una plaça del Barri de Sant Cosme (abril de 1992). Durant els primers anys, el barri de Sant Cosme, presentava greus deficiències i s'evidenciava la manca de serveis i d'infraestructures, això va provocar les protestes i les mobilitzacions dels veïns. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada