dimecres, 30 de desembre del 2015

Projecte guanyador de la Beca Jaume Codina Vilà de recerca d'història local

El projecte de recerca “La vida associativa i les organitzacions pageses del Prat de Llobregat” vol contribuir a la preservació i posada en valor de la història agrària del municipi i de la comarca. Afortunadament, diversos autors ja s’han encarregat d’investigar i descriure, per a la seva preservació i valorització, el cicle de la vida pagesa, el calendari de festes i tradicions, i els treballs i les eines del camp. La novetat d’aquest projecte, doncs, recau en el fet que fixa la seva atenció en un aspecte del món agrari del Prat del Llobregat i la comarca verge en la recerca: la vida associativa i les organitzacions pageses.

Clara Bargalló i el regidor David Vicioso.

Un altre aspecte innovador del projecte és el fet que centra la seva atenció en la història més recent d’aquestes organitzacions pageses, els seus darrers quaranta anys de trajectòria. Amb l’inici de la democràcia, la vida social i associativa del país experimenta una gran transformació i revitalització de la qual el món pagès no en podia quedar al marge. Les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos deixen lloc a les Cámaras Agrarias i més tard a les Cooperatives i Fundacions locals, alhora que neix el sindicat Unió de Pagesos i que es reinventa l’Institut Agrícola de Sant Isidre.

El regadiu és, en bona part, la base de la prosperitat agrària i econòmica que durant tants anys ha caracteritzat la comarca del Baix Llobregat. La Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat és doncs també una institució fonamental alhora d’explicar la vida associativa i les organitzacions pageses del Prat. El Parc Agrari del Baix Llobregat vetlla per la conservació i preservació de l’important patrimoni agrari del municipi i de la comarca.Per a la realització d’aquest projecte de recerca s’utilitzaran els fons d’arxiu de l’Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i de tots els arxius de les organitzacions treballades, a més de fons d’hemeroteca i fons orals, a través de la realització d’entrevistes a persones que han participat activament en la vida associativa pagesa del Prat del Llobregat.  

Clara Bargalló