dimecres, 7 d’octubre del 2015

Restauració de documents de l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat

L’Arxiu del Prat de Llobregat participa en el programa de restauració del patrimoni documental desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
Aquest any s’han restaurat quatre padrons, són registres administratius on consten els veïns del municipi del Prat.

1.- Padró de l’impost de cèdules personals, volum any 1936, volum any 1939
2.- Padró d’edificis i solars, volum any 1962, volum any 1963

Un cop identificats els documents es descriuen les deterioracions que han patit pel pas del temps i l’ús; tota aquesta informació juntament amb la realització de fotografies, permet elaborar el projecte de restauració que s’ha d’aplicar en els documents. 

1.- Els llibres del padró del 1936 i 1939 són molt similars entre ells, presenten pràcticament les mateixes deterioracions; aquests volums estan compostos de fulls solts subjectats pel marge, un d’ells mitjançant grapes i l’altre per un cosit amb cordill; no tenen enquadernació tot i que van coberts amb una cartolina força deteriorada. Tots els fulls van mecanografiats.
Els fulls més deteriorats corresponen al començament i final del volum, queden enganxats a la coberta, amb més brutícia, estrips i pèrdues de suport que la resta dels fulls; les grapes deixen una taca sobre el paper que es deu a la seva oxidació. 

La primera fotografia correspon al volum de l’any 1936 i les altres dues són del volum de l’any 1939.2.- Els llibres del padró del 1962 i 1963 són del mateix format, en sentit horitzontal, compost per fulls solts subjectats pel marge tant per grapes com per un cosit amb cordill; els protegeix una cartolina que fa la funció d’enquadernació tot i que presenta diversos desperfectes, en el volum de l’any 1963 li falta la coberta davantera. Tots els fulls van mecanografiats.

Els fulls més deteriorats són els del començament i del final del volum, amb més brutícia, estrips i arrugues.

La primera fotografia és del volum de l’any 1962 i les altres són del volum de l’any 1963.


La restauració dels llibres ha consistit  en desmuntar-los, netejar i consolidar els primers i últims fulls que són els més afectats, i aplanar. 

Un cop preparats, s’uneixen els fulls, s’encola i es reforça el llom, es realitza una enquadernació de tela amb tapa dura que protegeix més convenientment el contingut, finalment es confecciona una etiqueta identificativa  que va situada en el pla davanter de la coberta.             Marta Esteve
             Restauradora 
             de document gràfic
             i material d’arxiu