dimecres, 8 de febrer del 2012

La conservació dels documents en suport paper

Un dels problemes més importants que té el patrimoni documental és el de la conservació. En l'àmbit dels arxius, el terme conservació fa referència a totes aquelles mesures destinades a protegir els documents per tal de perllongar-ne la vida el major temps possible i l'ús en condicions òptimes. 

El paper és un dels suports més usuals en els arxius. És d’origen vegetal i està format per fibres de cel·lulosa altament sensibles a alteracions. Com els organismes vius, es degrada amb el pas dels anys. Hi ha uns elements intrínsecs -que són derivats de la seva composició mateixa, com poden ser la qualitat del paper, el grau d’acidesa…- que el deterioren i d’altres, afegits, que també n'alteren la conservació. En aquest darrer cas, podríem esmentar els factors ambientals i els que es deriven de l'ús i la manipulació.
El deteriorament del paper, que és irremeiable, pot ser més lent aplicant-hi mesures de prevenció.

Què fem a l'arxiu del Prat?


En els arxius, per tal d'evitar el deteriorament de la documentació i allargar el màxim possible la durabilitat dels suports, actuem sobre les condicions ambientals i d'emmagatzematge, i apliquem tècniques de restauració i de substitució en la consulta dels originals.
 
La il·luminació
El primer dels elements a tenir en compte és la llum, ja sigui artificial o natural, i els diferents tipus de radiació.
Els dipòsits s'han de situar en espais amb llum, però sense incidència directa del sol. Només cal provar de deixar un diari exposat a la llum solar durant dos dies i es podrà apreciar el canvi de color en el text i en el paper. 

Per tant, cal evitar una il·luminació forta i/o perllongada. És més fàcil aconseguir una il·luminació més controlada de forma artificial, tot i que una mica de claror natural ens ajuda a evitar l'aparició de certs insectes. A l’actualitat hi ha molts sistemes d’il·luminació freda que ofereixen avantatges econòmics.

La temperatura i la humitat
Són dos elements crucials. El més
important és evitar canvis bruscos i oscil·lacions grans en aquestes variables. Els valors ideals per evitar qualsevol tipus de microorganismes o d’insectes oscil·len entre els 18- 20ºC pel que fa a la temperatura, i entre el 50-55% HR pel que fa a la humitat. Un excés d'humitat provocaria el desenvolupament de fongs i la falta d’humitat o la poca ventilació pot accelerar un envelliment natural, provocant un esgrogueïment; i la sequedat esquerda el paper. En el cas dels dipòsits de l’arxiu, tenim un sistema de climatització que controla contínuament (dia/nit) la temperatura i la humitat.

Controls de plagues i de neteja
Alguns insectes s'alimenten de la cel·lulosa del paper, encara que la majoria aprofita també altres materials com tela, cuir o coles. En el nostre país el més freqüent són els lepismes, coneguts popularment com a peixets de plata. Des de l'arxiu es fan revisions periòdiques per comprovar que no hi hagi aquests insectes als documents. En algun cas, quan s'ha rebut un fons documental en mal estat, ha calgut fer-hi una desinfecció, tasca que sempre efectuen empreses especialitzades. La millor prevenció és mantenir una bona neteja i evitar un excés d'humitat ambiental.
 
Sistemes de seguretat i antiincendis
Com a control antiincendis, l'Arxiu municipal del Prat disposa d'un sistema de detectors i d'alarma. Els detectors són òptics i en cas que detectessin fum es posaria en marxa un sistema automàtic que funciona amb gas FE-13, que absorbeix l'oxigen i, per tant, ofega la flama. Els dipòsits estan compartimentats i separats amb portes tallafoc.

Als nostres dipòsits combinem prestatgeries fixes amb armaris compactes, tot això metàl·lic i amb tractament químic anticorrosiu, i a tot l'edifici hi ha repartits extintors de foc.

Als dipòsits, hi pot accedir exclusivament el personal de l'arxiu, el de neteja i el de vigilància. També es disposa de controls de seguretat per evitar robatoris i actes vandàlics.

Consultes
La consulta de la documentació és un altre aspecte a tenir en compte alhora de conservar-la. La manipulació dels documents pot acabar ocasionant alteracions al suport. Per preservar aquesta documentació, s'han introduït tècniques com la digitalització, que preserva el originals i, fins i tot, agilitza les consultes. La documentació només es pot consultar a l'Arxiu i no hi ha servei de préstec, tret de l'intern, que només s'efectua dins del mateix Ajuntament.

Restauració
Quan la documentació ha arribat malmesa a les nostres mans, la fem restaurar; sempre encarreguem aquesta feina a professionals. 
Qualsevol restauració ha de respondre a uns criteris unificats d'acord amb les normes internacionals. S'ha de manipular l'obra el mínim possible per garantir-ne la màxima conservació, s'ha de respectar l'obra en tota la seva integritat, qualsevol afegit durant el procés de restauració s'ha de poder diferenciar de l'original, s'ha de treballar amb materials reversibles i perdurables en el temps  i qualsevol intervenció s'ha de documentar.

Què podem fer amb els papers a casa?
Les condicions climàtiques són bàsiques, però a casa són difícils de controlar. Caldria evitar els canvis bruscos de temperatura i d'humitat, buscant un lloc de la casa on la humitat no sigui gaire elevada i apartat de focus de calor i fred, com ara estufes, radiadors i sortides d'aparells de refrigeració.

Cal eliminar grapes o clips metàl·lics que es puguin oxidar; els podem canviar per clips folrats de plàstic o d'acer inoxidable. S'ha d'evitar guardar documents doblegats, perquè a la llarga els plecs poden acabar convertint-se en estrips. Si la documentació és escassa, caldria posar-la en una carpeta (si pot ser, de conservació) i mantenir-la sempre en posició horitzontal per evitar malformacions.
També hem d'evitar sobres i altres elements d'emmagatzematge (com àlbums autoadherents), que portin coles.

Al mercat hi ha elements per a l'òptima conservació de la documentació, que es venen en botigues especialitzades, tot i que acostumen a tenir un cost elevat. No obstant, hem de valorar quins dels nostres documents, pel seu valor històric o sentimental, volem conservar en les millors condicions i invertir en bons contenidors que garanteixin que els nostres tresors documentals perviuran durant anys.

Olga Paretas. Tècnica de l'Arxiu municipal.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada